Proximos cursos

La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal programa cursos de formación, en colaboración con otras entidades y organismos públicos, con el fin de facilitar la ampliación de conocimientos a los interesados.  
no hay cursos proximos disponibles
Mostrar Cursos Pasados

Cursos pasados

Curso Práctico de Contratación Laboral

De 05/03/2010 a 27/03/2010

Organiza: Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal en Colaboración con la Confederación de Empresarios de Coruña.

Lugar: Cantón de Molíns 8-9, Entresuelo - Ferrol.

Descripción:

Modalidad: Mixta. Precio: Subvencionado. Horas Lectivas: 44 (30 Presenciales y 14 a Distancia). Parte Presencial: Viernes de 17:00 h. a 22:00 h. y los Sábados de 9:00 h. a 14:00 h. (19 y 20 de Marzo festivos). Los Módulos de Sensibilización Medioambiental (9 horas) y Formación para la Igualdad (5 horas) se harán a distancia. Objetivos Generales: Facilitar a los alumnos los Conocimientos Teórico-Prácticos sobre las Características y Modalidades Contractuales, que les permitan optar por el Contrato más adecuado y conveniente a los intereses de la Empresa. Programa: Módulo 1. Diferenciar entre Contrato Laboral y otras Relaciones No Laborales (4 horas) Módulo 2. Identificar los Elementos y Contenidos del Contrato (5,5 horas) Módulo 3. Distinguir las distintas Modalidades Contractuales (10 horas) Módulo 4. Analizar las características de las Relaciones Laborales Especiales (4 horas) Módulo 5. Modificación, Suspensión y Extinción del Contrato (6,5 horas)

NOVIDADES NO RÉXIME DE AUTÓNOMOS

De 02/12/2010 a 02/12/2010

Organiza: COFER, en colaboración coa Deputación de A Coruña, e coordinado polo grupo Proxectos

Lugar: Centro de Emprego do Concello de Ferrol- Catabois

Descripción:

Enmarcado no convenio de colaboración do programa “Promoción do tecido empresarial 2010” asinado coa Deputación provincial de A Coruña, COFER está organizando un ciclo de conferencias gratuitas dirixidas aos empresarios de Ferrol, Eume e Ortegal coordinado polo grupo Proxectos. A primeira delas, “NOVIDADES NO RÉXIME DE AUTÓNOMOS”, impartirase o xoves 2 de decembro en horario de 19:30 a 22:00 horas, no Centro de Emprego do Concello de Ferrol (Rúa Sagrada Familia, 56- Ferrol). Obxectivos: Informar sobre os apartados fundamentais da Lei 32/2010 de 5 de agosto, pola que se establece un sistema específico de protección por cese da actividades dos/as traballadores/as autónomos que da resposta a unha reivindicación histórica deste colectivo. Contidos:  A prestación por desemprego para os/as autónomos/as: o Requisitos e incompatibilidades. o Situación legal. o Solicitude e acreditación. o Duración e cuantía da prestación. o Suspensión e extinción do dereito á protección

TRATAMENTO FISCAL DA INVERSIÓN EN I+D+i

De 09/12/2010 a 09/12/2010

Organiza: COFER, en colaboración da Deputación de A Coruña, e coordinado polo grupo Proxectos

Lugar: Centro de Emprego do Concello de Ferrol (Catabois)

Descripción:

Enmarcado no convenio de colaboración do programa “Promoción do tecido empresarial 2010” asinado coa Deputación provincial de A Coruña, COFER está organizando un ciclo de conferencias gratuitas dirixidas aos empresarios de Ferrol, Eume e Ortegal coordinado polo grupo Proxectos. A primeira delas, “TRATAMENTO FISCAL DA INVERSIÓN EN I+D+i.”, impartirase o xoves 9 de decembro en horario de 19:30 a 22:00 horas, no Centro de Emprego do Concello de Ferrol (Rúa Sagrada Familia, 56- Ferrol). Obxectivos: Revisar o tratamento fiscal das actividades I+D+i realizadas no seo da empresa. Contidos:  Introdución á fiscalidade  A Lei do Imposto de Sociedades (LIS)  Características das deducións fiscais: • I+D • Innovación tecnolóxica • Tecnoloxías da información e da comunicación  Bonificacións á Seguridade Social Para máis información e inscripcións, poderán contactar coa Secretaría de COFER no teléfono 981.333322. Afo

TURISMO: INNOVACIÓN E CREATIVIDADE

De 16/12/2010 a 16/12/2010

Organiza: COFER, en colaboración con la Diputación provincial de A Coruña

Lugar: Centro de Emprego do Concello de Ferrol- Catabois

Descripción:

Dentro do ciclo de conferencias gratuitas dirixidas aos empresarios de Ferrol, Eume e Ortegal, organizado por Cofer, coordinado polo grupo Proxectos e enmarcado no convenio de colaboración do programa “Promoción do tecido empresarial 2010” asinado coa Deputación provincial de A Coruña, o próximo xoves 16 de decembro se impartirá a terceira, “TURISMO: INNOVACIÓN E CREATIVIDADE”. A citada conferencia terá lugar no Centro de Emprego do Concello de Ferrol (Rúa Sagrada Familia, 56- Ferrol) en horario de 19:30 a 22:00 horas. Obxectivos: Fomentar unha cultura innovadora que busque a mellora a través da introducción de novos cambios con oportunidades de éxito nos mercados. Contidos: Ø Creación de novos productos turísticos. Ø Importancia da creatividade e da innovación coma fonte de diferenciación. Ø Especialización profesionalizada do produto. Ø Estratexias de diferenciación, fidelización e innovación. Ø Novas canles de comunicación

MESA REDONDA: A NOVA REFORMA LABORAL

De 13/01/2011 a 13/01/2011

Organiza: COFER, en colaboración coa Deputación provincial de A Coruña

Lugar: Centro de Emprego do Concello de Ferrol- Catabois

Descripción:

Dentro do ciclo de conferencias gratuitas dirixidas aos empresarios de Ferrol, Eume e Ortegal, organizado por Cofer, coordinado polo grupo Proxectos e enmarcado no convenio de colaboración do programa “Promoción do tecido empresarial 2010” asinado coa Deputación provincial de A Coruña, o próximo xoves 13 de xaneiro se impartirá a cuarta, “MESA REDONDA: A NOVA REFORMA LABORAL”. A citada conferencia terá lugar no Centro de Emprego do Concello de Ferrol (Rúa Sagrada Familia, 56- Ferrol) en horario de 19:30 a 22:00 horas. Obxectivos: Dar a coñecer o contido das modificiacións normativas da Nova Reforma Laboral e valorar a súa repercusión na regulación daas condicións de traballo. Contidos:  Modelos de contratación laboral.  Medidas de reducción da temporalidade e incentivos a contratación.  Negociación colectiva.  Medidas para a negociación da flexibilidade interna e a reducción de xornada.  Intermediación laboral e Empresas de Emprego Temporal.  Extinción

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

De 20/01/2011 a 20/01/2011

Organiza: COFER, en colaboración coa Deputación Provincial de A Coruña

Lugar: Centro de Emprego do Concello de Ferrol- Catabois

Descripción:

Dentro do ciclo de conferencias gratuitas dirixidas aos empresarios de Ferrol, Eume e Ortegal, organizado por Cofer, coordinado polo grupo Proxectos e enmarcado no convenio de colaboración do programa “Promoción do tecido empresarial 2010” asinado coa Deputación provincial de A Coruña, o próximo xoves 20 de xaneiro se impartirá a quinta "RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA”. A citada conferencia terá lugar no Centro de Emprego do Concello de Ferrol (Rúa Sagrada Familia, 56- Ferrol) en horario de 19:30 a 22:00 horas. Obxectivos: Comunicar a importacia da RSC no comportamento ético das organizacións e como fonte de valor para as empresas. Contidos:  ¿QUÉ É A RSC?  VALORES ESENCIAIS DA RSC o Sentido ético da empresa o Finalidade da empresa  A RSC COMA ELEMENTO XERADOR DE: o Valor o Innovación o Transparencia o Eficiencia e rentabilidade o Desenvolvemento sostible o Confianza o Reputación e lexitimidade  SISTEMA DE DIRECCIÓN E XESTIÓN DE RSC  ESTRATEX

EXPANSIÓN, CRECEMENTO E INTERNACIONALIZACIÓN DA EMPRESA

De 27/01/2011 a 27/01/2011

Organiza: COFER en colaboración coa Deputación provincial de A Coruña

Lugar: Centro de Emprego do Concello de Ferrol- Catabois

Descripción:

Dentro do ciclo de conferencias gratuitas dirixidas aos empresarios de Ferrol, Eume e Ortegal, organizado por Cofer, coordinado polo grupo Proxectos e enmarcado no convenio de colaboración do programa “Promoción do tecido empresarial 2010” asinado coa Deputación provincial de A Coruña, o próximo xoves 16 de decembro se impartirá a última, “EXPANSIÓN, CRECEMENTO E INTERNACIONALIZACIÓN DA EMPRESA”. A citada conferencia terá lugar no Centro de Emprego do Concello de Ferrol (Rúa Sagrada Familia, 56- Ferrol) en horario de 19:30 a 22:00 horas. Obxectivos: Desenvolver unha visión estratéxica que permita afrontar con éxito o crecemento da empresa e a entrada en novos mercados. Contidos:  A empresa coma sistema.  Escenario actual e dinámica do cambio.  Xestión da cadea de operacións.  Xestión financieira para un crecemento sostible.  Modelo de crecemento.  Obxectivos a curto e medio prazo.  O plan estratéxico.  A expansión xeográfica: o Análise d

TALLER DE XESTIÓN DO COÑECEMENTO NA EMPRESA

De 14/02/2011 a 14/02/2011

Organiza: Cofer e o grupo Proxectos, en colaboración con SPI España, S.L.

Lugar: Sede Cofer (Cantón de Molins, 8-9. Ent. - Ferrol)

Descripción:

TALLER XESTIÓN DO COÑECEMENTO NA EMPRESA As vantaxes competitivas permiten establecer diferencias e producir melloras con relación ao outro. O éxito dunha empresa e a innovación, depende en gran medida do aproveitamento do coñecemento propio, e na adquisición, procesado, e transferencia do mesmo. Na sesión abordaranse aspectos como: - Sociedade do coñecemento, competitividade empresarial e cooperación. - Identificación e creación de coñecemento na empresa, creatividade e modelos de xestións de coñecemento - Capital Intelectual e Innovación empresarial, capacidades, promoción e retención do talento. - Implantación da Xestión do coñecemento Protección do coñecemento e cooperación empresarial - Aplicación da xestión do coñecemento na empresa, Claves básicas e experiencias Información e inscricións: Inscrición gratuíta, prazas limitadas Confederación de Empresarios Ferrolterra, Eume y Ortegal email: cofer@cofernet.com Tel: 981 333 322 Horario e lugar de realizaci

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS

De 07/11/2011 a 07/11/2011

Organiza: COFER-Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal

Lugar: COFER-Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal

Descripción:

La Confederación de Empresarios pone en conocimiento de los interesados que se impartirá un CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS los días lunes 7 y 14 de noviembre. La Confederación es entidad homologada por la Consellería de Sanidade para realizar actividades de impartición de programas de formación en materia de higiene alimentaria para la obtención del certificado de manipulador de alimentos. Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción, con fecha límite cuando se cubra el cupo. La fecha puede sufrir alguna variación. Información e inscripciones, en el Centro de Negocios de la Confederación de Empresarios (Cantón de Molins, 8-9. Entlo- Ferrol). Teléfono 981 33 33 22.

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS

De 14/11/2011 a 14/11/2011

Organiza: COFER-Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal

Lugar: Cantón de Molíns 8-9, Entlo- Ferrol.

Descripción:

La Confederación de Empresarios pone en conocimiento de los interesados que se impartirá un CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS el lunes 14 de Noviembre. La Confederación es entidad homologada por la Consellería de Sanidade para realizar actividades de impartición de programas de formación en materia de higiene alimentaria para la obtención del certificado de manipulador de alimentos. Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción, con fecha límite cuando se cubra el cupo. La fecha puede sufrir alguna variación. Información e inscripciones, en el Centro de Negocios de la Confederación de Empresarios (Cantón de Molins, 8-9. Entlo- Ferrol). Para más información,tlf.981 33 33 22.

LA INTERNACIONALIZACIÓN COMO ALTERNATIVA ESTRATÉGICA PARA LA PYME

De 17/11/2011 a 17/11/2011

Organiza: Asociación de Empresarios de Ferrolterra

Lugar: Hotel Husa Odeón

Descripción:

Contenido: Conceptos básicos necesarios para la internacionalización: relación y dependencia; El proceso estratégico y su relación con la internacionalización; La internacionalización: herramienta y momento; El diagnóstico de la capacidad de internacionalización; Estartegia y operativa de la internacionalización; Formas. Internacionalización de productos y de servicios; La realidad de los programas y de los agentes de la internacionalización en España hoy en día. Ponente: Jesús Albizu Soriano Coste: Gratuito para los socios, para los no socios el coste será de 300€. Más información en: www.empresarios-ferrolterra.org

Inonvar con Éxito. Xornadas de Brokerage

De 15/12/2011 a 15/12/2011

Organiza: Rede Real (Rede de Innovación Alimentaria Norte de Portugal-Galicia)

Lugar: CIS Galicia Ferrol. A Cabana s/n

Descripción:

El programa arrancará a las nueve de la mañana y se prolongará hasta cerca de las dos de la tarde con ponencias de diferentes expertos en I+D+i.

Relacións Laborais: Marco Lexislativo do Mercado de Traballo

De 13/04/2012 a 28/04/2012

Organiza: Confederación de Empresarios da Coruña (CEC)

Lugar: Ferrol

Descripción:

Obxetivos:Identificar os cambios lexislativos introducidos pola Reforma Laboral e afondar no marco lexislativo do mercado de traballo. Modalidade: Mixta Total Horas Lectivas: 35 Horarios: As clases presenciais serán os venres de 17:00 a 22:00 horas e os sábados de 09:00 a 14:00 horas. Prezo: Subvencionado Para máis información e inscricións, consultar: No teléfono: 902300981. ou consultar a páxina www.cec.es no seu apartado de "plan de formación para o emprego" ou ben directamente no seguinte enlace: http://213.60.223.242:32000/matriculaciones_cursos/pfc_cec/pfc_cec.php?accion=vercurso&id=8295

Sistema Operativo, Procura de Información: Internet/Intranet e Correo Electrónico

De 10/02/2012 a 25/02/2012

Organiza: Conferderación de Empresarios da Coruña (CEC)

Lugar: Ferrol

Descripción:

Obxetivos: Coñecer os elementos básicos dun equipo informático, utilizar as ferramentas de procura de información e as aplicacións de correo electrónico. Nivel 2: Competencia en actividades determinadas que podan executarse con autonomía. Capacidade de utilizar instrumentos e técnicas propias. Coñecementos de fundamentos técnicos e científicos da actividade do proceso. Modalidade Mixta Información Adicional: O curso levarase a cabo na modalidade mixta, por tanto os alumn@s deberán realizar as horas presenciais do curso e o módulo Formación para a Igualdade que se leva a cabo a distancia. Prezo Subvencionado Total Horas Lectivas: 35 Horarios: viernes de 17 h. a 22 h. y sabados de 9:00 h. a 14:00 h. Para máis Información e Inscricións: No teléfono: 902300981. ou consultar a páxina www.cec.es no seu apartado de "plan de formación para o emprego" ou ben directamente no seguinte enlace: http://213.60.223.242:32000/matriculaciones_cursos/pfc_cec/pfc_cec.php?acci

Curso de Manipulador de Alimentos

De 11/01/2012 a 11/01/2012

Organiza: Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (Cofer)

Lugar: Cantón de Molíns 8-9, Entres.

Descripción:

La Confederación de Empresarios pone en conocimiento de los interesados la impartición de un CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS el miércoles 11 de Enero. La Confederación es entidad homologada por la Consellería de Sanidade para realizar actividades de impartición de programas de formación en materia de higiene alimentaria para la obtención del certificado de manipulador de alimentos. Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción, con fecha límite cuando se cubra el cupo. La fecha puede sufrir alguna variación. Información e inscripciones, en el Centro de Negocios de la Confederación de Empresarios (Cantón de Molins, 8-9. Entlo- Ferrol). Para más información,tlf.981 33 33 22.

Técnicas de venta

De 06/02/2012 a 29/02/2012

Organiza: CEC (Confederación de Empresarios de La Coruña)

Lugar: Fene. A Coruña

Descripción:

Total Horas Lectivas:80 Horarios: As clases presenciais serán de luns a xoves de 19:30 h. a 22:30 h., agas os catro últimos días que serán de 19:30 h. a 22:45 h. Información Adicional: O curso levarase a cabo na modalidade mixta, por tanto os alumnos deberán realizar tanto as horas presenciais como as horas a distancia do curso. O módulo Formación para a Igualdade tamen se leva a cabo a distancia. Prezo Subvencionado Obxetivos: Executar as actividades de venda de produtos e/ou servizos a través dos diferentes canais de comercialización establecendo relacións co cliente da maneira máis satisfactoria, alcanzando os obxectivos propostos e establecendo vínculos que propicien a fidelización do cliente. Para inscribirse e máis información do curso: http://213.60.223.242:32000/matriculaciones_cursos/pfc_cec/pfc_cec.php?accion=vercurso&id=8218 Para calquera dúbida poderase pór en contacto connosco a través do 902.300.981

Análise Contable e Financeiro

De 29/02/2012 a 31/03/2012

Organiza: CEC (Confederación de Empresarios de la Coruña)

Lugar: Narón

Descripción:

Total Horas Lectivas: 55 Horarios: As clases presenciais serán mercores de 19:30 h. a 22:00 h.os venres de 18:00 h. a 22:30 h. e os sabados de 9:00 h. a 14:30 h. Non haberá clase os días 23, 24 e 28 de marzo. Información Adicional: O curso levarase a cabo na modalidade mixta, por tanto os alumn@s deberán realizar as horas presenciais do curso e o módulo Formación para a Igualdade que se leva a cabo a distancia. Prezo Subvencionado Obxetivos: - Facer análises económicas, financeiros e patrimoniais das contas anuais, utilizando as técnicas de análises adecuadas ao obxectivo perseguido, para identificar as necesidades financeiras. - Elaborar os informes correspondentes ás análises económicas, financeiros e patrimoniais dos estados contables efectuados, segundo as directrices recibidas, con obxecto de facilitar tómaa de decisións. Nivel 3: Competencia en actividades que requiren o dominio de técnicas e execútanse con autonomía, responsabilidade de supervisión de traba

Curso de Manipulador de Alimentos

De 25/01/2012 a 25/01/2012

Organiza: Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (Cofer)

Lugar: Cantón de Molíns 8-9, Entres.

Descripción:

La Confederación de Empresarios pone en conocimiento de los interesados la impartición de un CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS el miércoles 25 de Enero. La Confederación es entidad homologada por la Consellería de Sanidade para realizar actividades de impartición de programas de formación en materia de higiene alimentaria para la obtención del certificado de manipulador de alimentos. Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción, con fecha límite cuando se cubra el cupo. La fecha puede sufrir alguna variación. Información e inscripciones, en el Centro de Negocios de la Confederación de Empresarios (Cantón de Molins, 8-9. Entlo- Ferrol). Para más información,tlf.981 33 33 22.

Jornadas Formación para el Empleo: Iniciativa de Demanda

De 07/02/2012 a 07/02/2012

Organiza: Cofer (Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal)

Lugar: Centro Cultural Torrente Ballester (C/ Concepción Arenal, s/n- Ferrol)

Descripción:

Jornada gratuita organizada desde Cofer en colaboración con el grupo IMF Formación y la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Programa: Presentación: El sistema de formación para el empleo La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo Financiación: Origen y aplicación de fondos Sistemas de financiación de las iniciativas Iniciativas: Formación de oferta Formación de demanda La formación de demanda: Beneficiarios del sistema Formación bonificada Coste de la formación Bonificación de la formación Requisitos para la bonificación Requisitos de acceso al sistema telemático Datos: Datos generales del sistema Datos del territorio Para más información e inscripciones, pueden llamar al teléfono de Cofer 981.333.322.

III Congreso de Arbitraje Comercial Internacional. “Costa Rica: Sede de Arbitrajes Internacionales”

De 12/02/2012 a 14/02/2012

Organiza: Costa Rica. International Chamber of Commerce. The World Business Organization

Lugar: Hotel Real Intercontinental, Salones Real I y II. Ubicado en Escazú, San José.Costa Rica

Descripción:

La Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de Costa Rica (ICC por sus siglas en inglés), tras la reciente aprobación de la Ley sobre Arbitraje Comercial Internacional en mayo del 2011 en el país y de los éxitos del I y II Congreso de Arbitraje Internacional, presenta a la comunidad arbitral el III Congreso en esta materia. Objetivos: Analizar los temas más relevantes del arbitraje comercial internacional. Detectar fortalezas, debilidades y oportunidades que Costa Rica y sus árbitros, presentan como país sede de arbitrajes internacionales. Beneficios: Aumentar y enriquecer sus conocimientos y experiencia. Estrechar relaciones con reconocidos expertos del arbitraje y prestigiosas firmas legales Fortalecer su networking en el dinámico mundo del arbitraje comercial internacional.

<< anterior
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 siguiente >>

Industria 4.0


Apoyo Emprendimiento


Activate en el centro


Ruta Construcción Naval


Próximos eventos

no hay eventos próximos

Próximos cursos

no hay cursos próximos

Plan Ferrol

Contacto

Teléfono:
981 333 322
Fax:
981 358 544
Email: